Предмет
Математика
Українська мова
Англійськка мова
Логіка
Історія України
Фрукти
Овочі
Тварини
Форми/Фігури
Тварини
Різдво
Гелловін
Кольори
Клас
3-6 років
Дошкільнята
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
Дошкільнята
1 клас
2 клас
3 клас
Навички
Рахування
Читання
Пам'ять
Письмо
Алфавіт
Рахування від 0 до 100
Сортування відходів
Логічне мислення
Креативне мислення
Уява
Додавання/віднімання
Геометричні фігури
Рахування від 0 до 10
Увага
Словотворення
Фонетика
Орфоепія
Аналіз таблиць
Аналіз графіків
Табличне множення
Мислення
Множення/ділення
Розв'язування текстових задач
Розв'язування рівнянь
Операції з грошима
Міри величин
Міри довжини
Міри ваги
Вимірювання
Рахування від 0 до 1000
Концентрація
Образне мислення
Скинути фільтри
0

Політика конфіденційності / Privacy Policy

1. Загальні положення 

ТОВ "Освітній портал", що є власником торгової марки та проєкту/веб-сайту http://alaba.op.ua/, Алаба  (далі - Сайт, Алаба) та діє відповідно до норм чинного законодавства України, поважає право кожного користувача Сайту на конфіденційність та прагне здійснювати ефективний організаційно- правовий захист персональних даних користувачів Сайту, забезпечивши максимально комфортні умови для користування Сайтом його користувачами/відвідувачами.

Дані правила політики конфіденційності (далі - Правила)  встановлюють порядок здійснення http://alaba.op.ua/ (Алаба) збору, обробки та використання персональних даних користувачів Сайту або поширення  інформації яку користувач може передавати на Сайт,  види персональних даних, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Алаби з третіми особами та інша інформація, що необхідна для ефективного правового регулювання і захисут конфіденційності персональних даних користувачів Сайту.

2. Збір, обробка та використання даних 

Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є ТОВ "Освітній портал"/ Алаба. 

Персональні дані користувачів Сайту використовуються з метою та в цілях забезпечення надання послуг та/або сервісів Сайту, обміну інформацією/заходами/новинами, збезпечення відносин у сфері публікування освітніх матеріалів, участі в освітніх заходах, курсах тощо, реклами, промоції партнерів  та комунікації відповідно до норм чинного законодавства України, Статутних та інших актів, що регулюють діяльність ОП/Алаби та  Правил використання сайту.  Безпосередньо використання персональних даних може здійснюватись для: 1) ідентифікації користувача, в т.ч. через реєстрацію або вхід на Сайт; 2) надання послуг користувачеві; 2) комунікації з користувачем за допомогою електронної пошти, телефону, соціальних мереж, звичайної пошти; 3) надсилання користувачеві інформації, промо - рекламних матеріалів, запитів, форм опитуваня тощо; 4) опрацювання та обробки платежів користувача та в інших випадках необхідних для функціонування відносин між Сайтом та користувачем. 

Алаба серед іншого, але не обмежуючись, може збирати, обробляти та зберігати наступні категорії персональних даних:

- Прізвище, ім'я, по батькові  користувача;

- Дата народження користувача;

- Aдреса електронної пошти користувача;

- Номер телефону користувача;

- Адреса сторінки користувача в соціальних мережах (Facebook, Instagram, Linkedin та ін.);

- Назва області та міста, в яких проживає користувач;

- Історію покупок користувача;

- Хронологію отриманих балів за участь у  активностях Сайту;

- ір-адреси;

- Гео-дані;

- Дані з сесій та локальних сховищ браузера.

Надання інформації про адресу електронної пошти користувача, імені Користувача, адресі сторінки користувача в соціальних мережах  (Facebook, Instagram, Linkedin та ін.) є мінімально необхідними для реєстрації на Сайті .

Алаба не збирає інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, наприклад інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних. Алаба збирає дані про статистику відвідування Сайту. Алаба збирає дані про статистику відвідування Сайту. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Відносно персональних даних користувача зберігається їх конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. Сайт не несе відповідальності за відомості, які були надані користувачем на Сайті в загальнодоступній формі. При використанні окремих функцій Сайту, послуг чи родуктів користувач погоджується з тим, що певна частина інформації про нього стає загальнодоступною. Сайт не несе відповідальності за відомості, які були надані користувачем на Сайті в загальнодоступній формі.

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані їм персональні дані повністю або в частині, скориставшись функцією редагування персональних даних в налаштуваннях особистого кабінету Сайту.

Для видалення своїх персональних даних з сайту, з послуг чи продуктів, акаунту користувач повинен звернутися з відповідним запитом на адресу електронної пошти адміністрації Сайту ib@op.ua

3. Взаємодія Сайту з іншими ресурсами 

Дана політика конфіденційності стосується виключно Сайту http://alaba.op.ua/ . Алаба не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних, у випадках якщо це необхідно  в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або в інших випадках, передбачених в цими правилами. 

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти. При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цих правил на такі сайти не поширюється. Відповідно Алаба не контролює сайти, які використовують інформацію з нашого Сайту або на які ведуть посилання з нашого Сайту.

При використанні користувачем сервісів, на сторінках Сайту можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача. Такими інтернет-ресурсами можуть бути:

Використання зазначених сервісів необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів Алаба не зберігає і не обробляє. Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити файли cookie (через свій браузер).

4. Безпека неповнолітніх

Сайт призначений в тому числі і  для неповнолітніх користувачів. Алаба дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв'язку з чим, зі свого боку, Алаба закликає батьків пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використання тих чи інших сервісів. 

5. Захист персональних даних

Адміністрація Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій. 

Для авторизації доступу до Сайту, послуг чи продуктів використовується логін (адреса електронної пошти та/або номер мобільного телефону) і пароль користувача або плагіни соціальних мереж (Facebook, Google та ін.). Відповідальність за збереження даної інформації несе користувач. Користувач не має права передавати власний логін і пароль третім особам, а також зобов'язаний вживати заходів щодо забезпечення їх конфіденційності.

Компанія надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам/підрядникам, які виконують адміністративні, організаційно - управлінські функції та/або залучені до роботи в проєктах Алаби.

Алаба не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних, у випадках якщо це необхідно  в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або в інших випадках, передбачених в цими правилами. 

6. Умови доступу, до персональних даних, їх зміна/видалення

Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно. 

Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) або видалити надані їм персональні дані повністю або в частині, скориставшись функцією редагування персональних даних в налаштуваннях особистого кабінету Сайту або звернувшись з відповідним запитом на адресу електронної пошти адміністрації Сайту ib@op.ua

7. Зміна Політики

Алаба вправі вносити зміни і доповнення до даної політики конфіденційності без попереднього повідомлення користувача про це.

Всі оновлення і доповнення політики конфіденційності публікуються на цій сторінці та набирають чинності з моменту їх опублікування. 

Пiдписуйтесь на нашу дуже добру розсилку прямо зараз!

Ми турбуэмося про безпеку ваших даних, тому не будем розсилать всякий спам та розсилать вашi данi ще комусь.

Вашi данi в безпецi, ми обiцяємо

Щоб продовжити користуватись сайтом, вибери свій клас :

Дошкільнята
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
Студенти ПТО/ВНЗ

Додати учня